Smlouva s městem
Tuesday, 31 March 2009

Na valné hromadě TJ Šumavan Vimperk dne 12. 3. 09 a na zasedání Zastupitelstva Vimperk dne 16. 3. 09 byla odsouhlasena "Smlouva o správě sportovních zařízení a Provozní řád jednotlivých sportovišť TJ" mezi těmito dvěma subjekty. Asi před rokem přišlo město s nabídkou převzetí správy celého areálu. To znamená, že by se společnými silami chtělo město Vimperk pokusit zlepšit nevábný pohled na celý areál. Po mnoha upřesněních ve smlouvě a v provozních řádech se město s námi dohodlo. Město prostřednictvím STARZ bude provádět veškerou údržbu v celém areálu, provádět běžné provozní práce, revizní činnost atd. Jednotlivé oddíly TJ /fotbal, tenis, volejbal/ se budou starat o své kabiny a hřiště. TJ společně s městem se pak bude snažit získat peníze z grantů na investice do areálu.

Věřme, že jsme schválením této smlouvy s městem Vimperk udělali krok dopředu". - dodal Jaroslav Uhlík, místopředseda oddílu kopané.