Valná hromada Okresního fotbalového svazu
Monday, 28 February 2011
Dne 7. března 2011 od 17h v Prachaticích se koná 14. řádná valná hromada Okresního fotbalového svazu Prachatice.

Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
3. Zpráva o činnosti VV OFS za období od13. VH
4. Zpráva revizní komise
5. Volba předsedy VV OFS Prachatice
6. Volba ostatních členů VV OFS Prachatice
7. Volba členů revizní komise OFS Prachatice
8. Diskuse
9. Návrh na usnesení
10. Závěr