POZOR!!! Návrat ošetřovaného hráče na hrací plochu!!!
Tuesday, 08 March 2011

Metodický pokyn PK k návratu ošetřovaného hráče na HP po uplynutí doby 3 minut

V návaznosti na rozhodnutí VV ČMFS ze dne 21.6.2010 zavést v ČFL,MSFL a divizích a doporu- čit v nižších soutěžích, že ošetřovaný hráč na hrací ploše se po jejím opuštění smí vrátit nejdříve po uplynutí doby 3 minut, vydává Pravidlová komise ČMFS k tomuto pokyn, kterým se stanovuje jednotný postup R a AR.

Rozhodčí hru nepřerušuje, pokud dle jeho názoru je hráč zraněn pouze lehce.

Rozhodčí hru přeruší, pokud dle jeho názoru je zranění hráče vážné.

Rozhodčí zjistí zdravotní stav hráče a pokud ten požaduje nebo potřebuje ošetření přímo na hrací ploše, umožní vstup na hrací plochu maximálně dvěma osobám ( lékař, zdravotník, masér atd.).

Po zjištění zdravotního stavu a případném ošetření je hráč povinen hrací plochu opustit.

Rozhodujícím okamžikem pro opuštění hrací plochy je vstup lékaře ( zdravotníka, maséra či jiné osoby ) ke zjištění zdravotního stavu hráče či jeho ošetření.

Výjimky, kdy hráči nemusí po ošetření hrací plochu opustit :

- je zraněn a ošetřován brankář

- jsou současně ošetřováni brankář a hráč soupeře z pole

- jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva

- jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva a s nimi hráč družstva soupeře

- pokud je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč soupeře vyloučen

Ve všech ostatních případech musí hráč hrací plochu opustit a smí se na ní vrátit se souhlasem R (AR) nejdříve po uplynutí doby 3 minut.

Doba 3 minut se měří od okamžiku navázání hry po odchodu ošetřovaného hráče z hrací plochy.

Za dodržení doby 3 minut jsou zodpovědní AR ( delegovaní ), pokud není k utkání delegovaný AR, zodpovídá rozhodčí.

Pokud hráč sám opustí hrací plochu , aby se nechal ošetřit mimo ní, aniž by vstoupila jiná osoba na hrací plochu a ve hře se pokračuje, může se, se svolením R vrátit na HP ihned po ošetření, nemusí čerpat dobu 3 minut

V praxi mohou nastat situace, jejichž řešení bude následující:

- hráč po ošetření opustí hrací plochu v závěrečných minutách 1. poločasu utkání a do konce poločasu (včetně nastavené doby hry) nebude mimo HP předepsané 3 minuty

- po uplynutí poločasové přestávky nastupuje hráč normálně do hry, tzn., že nebude na začátku druhého poločasu čerpat zbytek z 3 minut - opustí-li ošetřovaný hráč hrací plochu kdykoliv v průběhu utkání a družstvo tohoto hráče při nejbližším přerušení hry vystřídá, může náhradník nastoupit do hry ihned, povinnost 3 minut se nepřenáší na náhradníka nastupujícího do hry

- opustí-li ošetřovaný hráč hrací plochu kdykoliv v průběhu utkání a z tohoto důvodu klesne počet hráčů v jeho družstvu pod sedm, rozhodčí nechá pokračovat ve hře za předpokladu, že se hráč po uplynutí 3 minut bude moci (ze zdravotních důvodů) vrátit na hrací plochu; je-li zřejmé, že se hráč na hrací plochu vrátit nemůže a počet hráčů klesne definitivně pod sedm, R utkání předčasně ukončí pro nedostatečný počet hráčů.

Ing. Jiří Kureš 15.2.2011 předseda Pravidlové komise ČMFS