Poděkování
Thursday, 10 March 2011
TJ Šumavan Vimperk - oddíl kopané - děkuje všem sponzorům, kteří se podíleli na nákupu nové časomíry, zvláště pak panu Jiřímu Formánkovi staršímu.
Jaroslav Uhlík, místopředseda oddílu